thumb79

Adriaan Alberik Maria Scharpé

1913 – 1986
classical Sanskrit

Curriculum vitae

1913born in Leuven (Belgium) on 29 October
studied Indo-Iranian languages at Utrecht University
1937PhD under the supervision of J. Gonda
1937/38second PhD in classical languages at the university of Leuven
1947-1978extraordinary professor Sanskrit and Indo-European comparative linguistics at the University of Amsterdam
1986passed away on March 7

Publications

1937 Bāṇa’s Kādambarī, vertaling, van het Sanskrit in het Nederlands, van het Uttarabhāga en van gedeelten van het Pūrvabhāga, met inleiding, aantekeningen en lexicographisch appendix, Leuven. – PhD thesis Utrecht.
1939 “De hedendaagse studie der Oudindische wijsbegeerte.” Tijdschrift voor philosophie 1: 603-609.
1943 Handleiding bij de studie van het klassieke Sanskrit, deel 1: Grammatica, deel 2: Oefeningen, deel 3: Teksten, Leuven. – Deel 4 verschijnt in 1965.
1945 Précis de grammaire du sanscrit classique, pt 1: Phonétique, déclinaison, conjugaison (système du présent), Louvain.
1949 Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur. – Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 4 april 1949, Groningen.
1954 Kālidāsa-lexicon, vol. 1: Basic text of the works, Pt. I: Abhijñānaśakuntalā, Brugge.
1956 Kālidāsa-lexicon, vol. 1: Basic text of the works, Pt. II: Mālavikāgnimitra and Vikramorvaśī, Brugge.
1958 Kālidāsa-lexicon, vol. 1: Basic text of the works, Pt. III: Kumārasaṃbhava, Meghadūta, Ṛtusaṃhāra and Incerta, Brugge.
1961 “De mens in het Indische denken.” In: J.J. Houben e.a., De Oosterse mens, Brugge, pp. 121-132.
1964 Kālidāsa-lexicon, vol. 1: Basic text of the works, Pt. IV: Raghuvaṃśa, Brugge.
1965 Handleiding bij de studie van het klassieke Sanskrit, deel 4: Vertaling en woordenlijst bij de Sanskrit oefenzinnen van het tweede deel, Leuven. – Deel 1-3 publ. in 1943.
“Topographica indica: de Survey of India als toets voor de schrijfwijze en de situering der Indische plaatsnamen.” Orientalia Gandensia 2: 189-257.
1966 Kālidāsa-lexicon, vol. 2: Index omnium verborum, part I: Sanskrit (pro manuscripto), Brugge.
Introduction to: Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966: catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie, Leuven (Werken uitg. door het Rectoraat van de Rijksuniversiteit te Gent 21).
“Topographica indica II: vindplaatsen en ambtelijke literatuur der epigrafie en archeologie van Centraal Indië.” Orientalia Gandensia 3: 223-339.
1968 Kālidāsa-lexicon, vol. 2: Index omnium verborum, part II: Prākrit, Brugge.
“Sanskrit place names from inscriptions.” In: J.C. Heesterman e.a. (eds), Pratidānam: Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper, on his sixtieth birthday, The Hague [etc.], pp. 615-627.
“Zur Zentralindischen Toponymie des Meghadūta.” In: W. Voigt (Hrsg.), XVII. Deutscher Orientalistentag vom 21. bis 27. Juli 1968 in Würzburg: Vorträge, 3 Tl., Wiesbaden (ZDMG Suppl. I), Tl. 3, pp. 935-939.
1970 Beginselen van het Sanskrit: in usum tironum, Gent (Orientalia Gandensia 3, Leerboeken 3).
1972 “Additions to the Kālidāsa basic tekst.” In: J. Ensink and P. Gaeffke (eds), India Maior: congratulatory volume presented to J. Gonda, Leiden, pp. 177-186.
1974 Co-editor of: Corpus topographicum Indiae antiquae a sodalibus Universitatis Gandavensis et Universitatis Lovaniensis editum, Gent, part 1.
1975 Kālidāsa-lexicon, vol. 2: References and concordance of quotations, Pt. I: Ṛtusaṃhāra, Meghadūta, Kumārasaṃbhava, Raghuvaṃśa. Pt. II: Mālavikāgnimitra, Vikramorvaśi, Abhijñānaśakuntalā, Brugge.