thumb115

Pieter Vincent van Stein Callenfels

1883 – 1938
civil service in the Dutch East Indies
archaeology, prehistory, Indonesia

Curriculum vitae

1883born in Maastricht, 4 september
HBS Nijmegen; friend of N.J. Krom
1902-1904study for language officer, partly in Leiden, partly privately
1905-1906left for Soerabaja, in the service of the Dutch Indies government
1906-1908travelled through Java
1908-1915worked for a coffee company in Mojokerto
1915-1921employer of the Archaeological Service (OD) of the Dutch East Indies;
supervisor of restaurations of antiquities and of excavations
1921-1924studied architecture and archaeology of Indonesia, Leiden University
1924PhD under the supervision of N.J. Krom, Leiden University
1925surveyor with the Archaeological Service (OD) of the Dutch East Indies
1938died in Colombo (Sri Lanka), 26 april

Selected sources

  • Bosch, F.D.K., “In memoriam dr P.V. van Stein Callenfels.” TBG 78,4 (1938): I-VIII.
  • Krom, N.J., “Levensbericht van P.V. van Stein Callenfels (4 Sept. 1883-26 April 1938).” Jaarboek KNAW 1937-1938: 219-225.
  • Stutterheim W.F., “In memoriam P.V. van Stein Callenfels.” OV 1937 [1938].
  • F.G.P. Jaquet, “Stein Callenfels, Pieter Vincent van (1883-1938).” Biografisch Woordenboek van Nederland.
  • Swanenburg, B.D. Iwan de verschrikkelijke: leven en werken van dr P.V. van Stein Callenfels, Maastricht 1951. – reprinted 1963.
  • Hauser, Sjon, “Waar Van Stein Callenfels kwam, sloeg de verbijstering toe.” Kijk juli 1987, 42.
  • wikipedia

Publications

1913 “De familie van Hayam Wuruk.” TBG 55: 267-272.
1914 “Een bas-relief van het tweede terras van Panataran.” TBG 56: 345-352.
1915 “Eenige opmerkingen aangaande de basreliefs van tjandi Tegawangi en het tweede terras van tjandi Toempang.” OV 1915: 155-160.
1916 “Verslag betreffende de werkzaamheden aan de tempelgroep van Gedong Sanga.” OV 1916: 12-16.
“De graftempel te Bhayalangö.” OV 1916: 150-157.
“De graftempel van Kagenengan: mededeeling.” TBG 57: 200.
“De basreliefs van het tweede terras van Panataran,” with an appendix by R.Ng. Poerbatjaraka, TBG 57: 219-240.
“De Kuñjarakarṇa-legende aan tjandi Toempang (Djago).” TBG 57: 445-454.
“De beelden van tjandi Ngrimbi.” TBG 57: 529-532.
“De afscheuring van Madoera.” TBG 57: 533-534.
1917 “Plaatsnamen in den Nagarakretagama.” OV 1917: 61-64.
“Nog een Sindok-raadsel.” OV 1917: 131-134.
1918 “De Hindubouwvallen te Prambanan.” In: Congres voor Javaansche cultuur-ontwikkeling, (Soerakarta 5/6-07-1918), deel 3: programma en tekstboekje no. 8, pp. 1-6.
“Een hypothese omtrent de motieven, die Airlangga bewogen kunnen hebben tot de verdeling van het rijk.” OV 1918: 40-46.
“Oudheidkundige aanteekeningen.” OV 1918: 74-85.
1919 “De vorsten van de Trawoelanplaat no. III.” OV 1919: 22-30.
“Oudheidkundige aanteekeningen II.” OV 1919: 66-73.
“De Rajapatni.” OV 1919: 105-111.
“De veroveraar van Dharmmawangça’s kraton.” OV 1919: 156-163.
“Oudheidkundige aanteekeningen. Bureng.” TBG 58: 158-160.
“De inscriptie van Kandangan.” TBG 58: 337-347.
& Ng. Poerbatjaraka, “Verklaring van basrelief-series, A. De Bubuksah-serie aan het pendapa-terras te Panataran.” TBG 58: 348-361.
“Verklaring van basrelief-series, B. De basreliefs aan het tweede terras van tjandi Toempang (Djago).” TBG 58: 361-379.
1920 “Historische gegevens uit Balische oorkonden.” OV 1920: 41-43 and 130-134.
“Rapport over een dienstreis door een deel van Sumatra.” OV 1920: 62-75.
“De leeftijd der vorsten van Tumapel.” OV 1920: 107-110.
1921 “Pandji en Semar.” In: Handelingen van het eerste congres voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java, Soerakarta, 24, 25 en 26 december 1919, Weltevreden, pp. 301.
“De achterzijde van tjaṇḍi Kedaton.” OV 1921: 21-27.
“De historische Aji Saka.” TBG 59 (1919-1921): 471-479.
1922 “Bini-Haji.” OV 1922: 82-84.
“Een relief van Prambanan,” abstract of a paper read at the second congress of Het Oostersch Genootschap, 1922, Leiden. Verslag OG 1922, pp. 46-47.
1923 “Oudheidkundige aanteekeningen.” OV 1923: 165-169.
“De bubur-ceremonie bij het Balineesche śrāddhā-offer,” abstract of a paper read at the third congress of Het Oostersch Genootschap, 1923, Leiden. Verslag OG 1923, pp. 31-34.
1924 De Sudamala in de Hindu-Javaansche kunst, [s.l.]. – PhD thesis Leiden, typoscript; also published as Verhandelingen BG 66,1, ’s Hage-Batavia 1925.
& L. van Vuuren, “Bijdrage tot de topografie van de Residentie Soerabaia in de 14e eeuw.” TKNAG 41,2: 67-81.
“Stukken betrekking hebbend op Oud-Javaansche opschriften in de Bibliothèque Nationale te Parijs.” OV 1924: 23-27.
“Historische gegevens uit Balineesche oorkonden III.” OV 1924: 28-35.
“Het eerste palaeolithische werktuig in den Archipel.” OV 1924: 127-133.
“De Batu Kemang.” OV 1924: 134-138.
“De Kṛṣṇāyaṇa aan Panataran.” TBG 64: 196-206.
1925 “Javaansche Folklore.” BTLV 81: 538-542.
“The Mintaraga-basreliefs aan de Oud-Javaansche bouwwerken.” Publicaties van den OD 1: 36-53.
1926 Epigraphia Balica I, [Weltevreden] (Verhandelingen BG 66,3).
“Bijdragen tot de topographie van Oost-Java in de Middeleeuwen II.” OV 1926: 81-87.
“Bijdragen tot de chronologie van het Neolithicum in Zuid-Oost Azië.” OV 1926: 174-180.
& I.H.N. Evans, “Report on the cave excavations in Perak.” OV 1926: 181-193.
1928 “Oudheidkundig verslag over het eerste en tweede kwartaal 1928.” OV 1928: 3-35.
“Oudheidkundig verslag over het derde en vierde kwartaal 1928.” OV 1928: 81-104.
1929 “Bijdragen tot de topographie van Java in de Middeleeuwen.” In: Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan 1778-1928, 2 delen, Weltevreden, deel 2, pp. 370-392.
“Pre-historic remains in Poenoeng, Sampoeng and Dander (excursion E).” The Fourth Pacific Science Congress 4, Djakarta/Bandoeng, 1929, 7 pp.
“Oudheidkundig verslag over het 1e en 2e kwartaal 1929.” OV 1929: 3-25.
1931 “Nog enkele Oud-Javaansche sterrenbeelden terecht gebracht.” TBG 71: 692-694.
1932 “Note préliminaire sur les fouilles dans l’abri-sous-roche du Guwa Lawa à Sampung.” In: Hommage du Service Archéologique des Indes Néerlandaises au Premier Congrès de Préhistoriens d’Extrême-Orient à Hanoi, 25-31 Janvier 1932, Batavia, pp. 16-32.
1933 “Le mariage de Draupadī.” BEFEO 33,1: 1-9.
“The bas-reliefs of the Hindu-Javanese temples.” Indian Art and Letters NS 7: 14-18.
1934 Korte gids voor de prehistorische verzameling van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Bandoeng. – 2nd and 3rd revised edition by A.N.J.Th. à Th. van der Hoop, Bandoeng 1939 and 1948, resp.
Inventaris der Praehistorische verzameling van he Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen / opgemaakt onder leiding van P.V. van Stein Callenfels, voor diens vertrek naar Penang in mei 1934, [Batavia 1934]
“De inscriptie van Soekaboemi.” MKAW 78,4: 115-130.
“Tjaṇḍi Dadi.” TBG 74: 624.
1935 “One step further towards the solution of the prehistoric problems of the Far East: discoveries in the Straits settlements, ancient kitchen, middens and artifacts.” The illustrated London News Jan. 5, p. 14-15.
1936 “L’industrie osseuse de Ngandong.” Anthropologie 46: 359-
“A remarkable stone implement from the Malay Peninsula.” Bulletin of the Raffles Museum, Singapore, series B, no. 1, May 1936: 38-40.
“Recent discoveries of skulls and pleistocene stone implements in Java.” Man 36: 209-210.
1937 “The founder of Malacca.” JRASMalaysian 15,2: 160-166.
1948 “De rechten der vorsten op Bali.” Indonesië 1 (1947-1948): 193-208. – postuum uitgegeven door R. Goris a.h.v. document gevonden in nalatenschap van Stein Callenfels.
1949 “Voorlopig verslag van dr P.V. van Stein Callenfels over zijn Kalumpang-onderzoek aan den gouverneur van Celebes en Onderhorigheden (27 October 1933).” OV 1949 [1950]: 49-53.
1951 Prehistoric sites on the Karama river, West Toraja-land, Central Celebes, additional notes by H. Otley Beyer, Sulawesi Tengah (Indonesia), Antiquities, 21 p.