Heert Terpstra

1884 – 1964
history, VOC, India and Indonesia

Curriculum vitae

1884born in Stiens on December 13
studied Dutch literature and history, Groningen University
1911PhD Dutch literature, supervisor J. Huizinga, Groningen University
1913-1944teacher history at the gymnasium in Hilversum
1944-1949historian at the Koloniaal Instituut (now: Royal Tropical Institute), Amsterdam
1964died in Hilversum on December 24

Publications

1911 De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel, Groningen. – PhD thesis Groningen.
1915 “De Nederlanders in Voor-Indië bij de stichting van het fort Geldria te Paliacatta.” IG 37: 331-360.
1918 De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie: Suratte, Arabië, Perzië, ’s-Gravenhage.
1931 “De Nederlanders in Oost-Indië.” Tijdschrift voor Geschiedenis 46: 320-321. – Review of F.W. Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, Amsterdam 1930.
1936 “Karakteristiek van de Oostersche handel.” Tijdschrift voor Geschiedenis 51: 81-84. – Review of: J.C. van Leur, Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatsichen handel, Middelburg 1934.
1938 “Franschen en Engelschen” en “De Nederlandsche voorcompagnieën,” in: F.W. Stapel (red.), Geschiedenis van Nederlandsch Indië, Amsterdam, dl 2, resp. deel C en D (pp. 275-485).
De factorij der Oostindische Compagnie te Patani, ’s-Gravenhage (Verhandelingen KITLV 1).
1940 Buitenlandsche getuigen van onze koloniale expansie, Amsterdam.
1942 “Enige opmerkingen over het bedrijf der Oostindische compagnie.” Tijdschrift voor Geschiedenis 57: 1-34.
1947 De Nederlanders in Voor-Indië, Amsterdam (Patria 39).
1948 “Koloniale geschiedenis.” In: Geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland, Amsterdam, pp. 342-350.
1949 Nederland’s verleden in het Verre Oosten, geschreven in opdracht van het Indisch Instituut te Amsterdam, Den Haag (Insulinde 5).
1950 Jacob van Neck: Amsterdams admiraal en regent, Amsterdam.
1951 Review of: J. Norder, Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indonesischen Archipel, Den Haag 1948. Indonesië 4 (1950-1951): 384.
1954 “Daniel Havart en zijn ‘Op- en ondergang van Coromandel’.” Tijdschrift voor Geschiedenis 47: 165-189.
1955/7 Ed. of rev. ed. of: Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592, uitgeg. door H. Kern; 2e dr. herz., 3 vols, ‘s-Gravenhage (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 57, 58, 60). 1e stuk. – 1955. 2e stuk. – 1956. 3e stuk. – 1957.
1958 “Compagniesonderwijs op Ceilon.” Tijdschrift voor Geschiedenis 71: 26-50.
1962 “Jacob Haafner en zijn denkbeelden over het kolonialisme.” Tijdschrift voor Geschiedenis 75: 129-145. – English transl. in 1988.
1964 “Inheemse stemmen over het compagniebeleid in Voor- Indië en Ceylon.” Tijdschrift voor Geschiedenis 77: 288-306.
1988 “Jacob Haafner and his views on colonialism.” In: M.A.P. Meilink-Roelofsz et al. (eds), Dutch authors on Asian history: a selection of Dutch historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie, Dordrecht-Providence, pp. 400-427. – Transl. of the original version in Dutch published in 1962.