Johannes (Johan) van Twist

unknown – 1643
VOC merchant and servant
Gujarat

Curriculum vitae

unknownborn in Middelburg(?)
?commander of trading post in Ahmedabad
1637visite to the sultan of Bijapur
1641-1642governor in Malakka
1643died in Batavia

Sources

Publications

The book by Van Twist on India and Gujarat was published several times with slightly different titles and with different appendices:
1613 Generaele beschrijvinghe van Indien wt de oude schrijvers ende de huydendaeghsche benaeminghe, [s.l.: s.n.], 88 p.
1638Generaele beschrijvinghe van Indien. Ende in ’t besonder van ’t Coninckrijkck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den Groot Machtighen Coninck Chaiahan anders genaemt den grooten Mogor… , Batavia: [S.n.]. In: Isaac Commelin, Begin ende Voortgangh… , [Amsterdam] : [Joannes Janssonius], 1645, deel 2, nr. 6. – Facs. ed. 1969.
1647 Beschrijving van Guseratte, dat is: Cort verhael van de regering, ceremoni ën, handel, vruchten en gelegentheyt van ’t coninckrijck van Guseratte, staende onder de beheersching van … coninck Chanziahan, anders genaemt den grooten Magoll, wt verscheyde autheuren en eyghen ondervindingh vergadert, ende by een ghestelt, t’Amsterdam: ghedr. voor Henderick Doncker.
1648 Generale beschrijvinge van Indien. Ende in ’t besonder…van den Groot-Machtighen Koninck Cajahan: anders genaemt den grooten Mogor… , In: Joost Hartgerts, Oost-Indische Voyagien…, t’Amstelredam, deel 1, nr. 12.
1648 Generale beschrijvinge van Indien : ende in ’t besonder kort verhael van de regering, ceremoni ën, handel, vruchten en geleghentheydt van ’t koninckrijck van Gusuratten, staende onder onder de beheerschinge van den groot-machtigen koninck Cajahan: anders genaemt den grooten Mogor : uyt verscheyden autheuren ende eyghen onder-vindinge vergadert ende by een ghestelt : hier is achter by-gevoeght de aenwijsinge van meest alle kusten … om door gantsch Indien te zeylen, 3rd ed., Amstelredam: voor Joost Hartgerts.
1651 Generale beschrijvinge van Indien : ende in ’t bysonder kort verhael van de regering, ceremoni ën, handel, vruchten en geleghentheyt van ’t koninckrijck van Gusuratten, staende onder de beheerschinge van den groot-machtigen koninck Caiahan: anders genaemt den grooten Mogor / vyt verscheyden autheuren ende eyghen onder-vindinge vergadert ende by een gestelt door Iohan van Twist ; hier is noch bygevoecht ’t iournael van d’heer Admiraal Wybrant Schram, met de zee-slagh tegen Claes Compaen, 2den druk, Amsterdam.