thumb97

Christian Cornelis Uhlenbeck

1866 – 1951
linguistics

Curriculum vitae

1866born in Voorburg on October 18
gymnasium Haarlem
1885studied Dutch language and literature, Leiden University
1888PhD under the supervision of H. Kern, Leiden University
teacher gymnasium Leeuwarden and HBS Leiden
1892-1899‘extraordinary’ professor in Sanskrit, Gotic, Anglo-Saxon, Russian and comparative (Indo-Germanic) linguistics, University of Amsterdam
1899 -1926full professor in Gotic, Anglo-Saxon, middle High German and (Indo)-Germanic languages, Leiden University; teacher of J.Ph. Vogel and F.B.J. Kuiper
1926retirement
1951died in Lugano (Switzerland) on August 12

Selected sources

  • “Prof. Dr C.C. Uhlenbeck.” Onze hoogleeraren: portretten en biografieen, Rotterdam 1898, pp. 304-305.
  • Josselin de Jong, J. P. B. de, “Herdenking van Christianus Cornelis Uhlenbeck (18 October 1866 – 12 Augustus 1951).” Jaarboek der KNAW 1951-1952, pp. 280-297. [In vertaling, met een bibliografie van Uhlenbecks publicaties, onder de titel ‘In memoriam Christianus Cornelius Uhlenbeck (18th October 1866– 12th August 1951)’. Lingua 3 (1952–1953), 243-268].
  • Hammerich, L.L., Karl Bouda & W. Thalbitzer. 1953. “C.C. Uhlenbeck. October 18, 1866 – August 12, 1951.” IJAL 19 (1953), 74-77.
  • wikipedia
  • Genee, I. and Jan Paul Hinrichs (eds), C.C. Uhlenbeck (1866-1951): a linguist revisited, Special issue: Canadian Journal of Netherlandic Studies 29,2-30,1 (2008-2009).
  • Griffiths, A. “C.C. Uhlenbeck’s work on Sanskrit and his role in the history of Dutch Indology.” Canadian Journal of Netherlandic Studies 29,2-30,1 (2008-2009): 71-77.
  • Bakker, Peter and Jan Paul Hinrichs. 2009. “C.C. Uhlenbeck: a bibliography of his writings (1885-2009).” Canadian Journal of Netherlandic Studies 29.2-30.1 (2008-2009): 165-205.

Publications

Uhlenbeck wrote many works on Germanic and Balto-Slavic languages, Sanskrit, Basque, and the Blackfeet language of North American Indians. Only his works on Sanskrit are mentioned.
1888 De verwantschapsbetrekkingen tusschen de Germaansche en Baltoslavische talen, Leiden. – PhD thesis Leiden.
1892 De plaats van het Sanskrit in de vergelijkende taalwetenschap, Leiden. – Rede uitgesproken op 26 september 1892 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
1894 Handboek der Indische klankleer, in vergelijking met die der Indogermaansche stamtaal, ten gebruike van studenten in de Nederlandsche en klassieke letteren , Leiden 1894.
“De etymologie van Skr. vānara.” TNTL 13: 210-213.
1895 “Eene beteekenis van Skr. ṛkṣa-.” TNTL 14: 238–239.
1897 “De ‘Swastika’.” De Gids 61,3: 147-149.
Review of: Jakob Wackernagel, Altindische Grammatik I, Göttingen 1896. Museum 4 (1896-1897): 49-51.
1898 A manual of Sanskrit phonetics: in comparison with the Indogermanic mother-language, for students of Germanic and classical philology , London. – English edition of 1894 by the author; reprinted 1960 and 1977.
Review of: J. Huizinga, De Vidūṣaka in het Indisch tooneel, Groningen 1897). Museum 5 (1897-1898): 292-294.
1899 Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, Amsterdam. – reprinted 1973 and ca. 2004.
Review of: J. von Negelein, Zur Sprachgeschichte des Veda: das Verbalsystem des Atharva-Veda sprachwissenschaftlich geordnet und dargestellt, Berlin 1898. Museum 6 (1898-1899): 290-292.
1901 Review of: E. Lidén, Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachgeschichte, Upsala-Leipzig 1900. Museum 8 (1900-1901): 169-172.
1903 “Bohor, ohortz.” In: Album-Kern: opstellen geschreven ter eere van Dr. H. Kern, hem aangeboden door vrienden en leerlingen op zijn zeventigsten verjaardag den VI. April 1903 , Leiden, pp. 67-68.
1906 Review of: Jakob Wackernagel, Altindische Grammatik II, 1: Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition, Göttingen 1905. Museum 13 (1905-1906): 89-92.
1918 “Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern.” Jaarboek KAW 1917 (1918), 15-47.
1930 Review of: J. Wackernagel, A. Debrunner, Altindische Grammatik 3: Deklination der Nomina. Zahlwörter. Pronomina, 1. Teil, Göttingen 1929. Museum 37 (1929-1930): 61-62.
1931 Review of: A. Debrunner and J. Wackernagel, Altindische Grammatik, 3. 2. Teil, Göttingen 1930. Museum 38 (1930-1931): 126.
1933 Review of: B. Faddegon [translator], Gîta Gôwinda, pastorale van Djajadêwa, Santpoort 1932. Museum 40 (1932-33): 62-63.
1934 Review of: H. E. Buiskool, Pūrvatrāsiddham: analytisch onderzoek aangaande het systeem der Tripādī van Pāṇini’s Aṣṭādhyāyī, Amsterdam 1934. Museum 41 (1933-1934): 197-199.
Review of: B. Faddegon, Djajadêwa, Santpoort 1933. Museum 41 (1933-1934): 149-150.
1935 “Prof. dr Johan Hendrik Kern Leiden, 24 Jan. 1867-19 Dec. 1933.” Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 27 (1934-1935), lii-liv.
1941 “Oude Aziatische contacten van het Eskimo.” Mededeelingen KNAW NR 4,7: 201-227.
Review of: H. Lüders, Philologica Indica: ausgewählte kleine Schriften, Göttingen 1940. Anthropos 35-36 (1940-1941): 459-460.