P.G.E.I.J. (Paul) van der Velde

1955 –
colonial history

Curriculum vitae

studied sinology and history, Leiden University
studied history of Eastasian art, University of Amsterdam
studied Chinese language at the Middlebury College (VT, USA) and the National Taiwan Normal University (Taipei)
took the course Foreign Relations, Clingendael Academy
1987-1993research assistant at the Institute for European Expansion and Globalisation, Leiden University
1993-1998editor-in-chief of the IIAS Newsletter and general editor of the Studies from the IIAS
1995-1998head of the department communication of the International Institute for Asian Studies (IIAS)
1998-2000executive director of the Institute for Comparative Political and Economic Institutions, University of Amsterdam
2000PhD degree under the supervision of C. Fasseur, Leiden University
2001-2005senior policy advisor, University of Amsterdam
2003-2005chairman of the Employees Council Services, University of Amsterdam
2006-presentsecretary of the International Convention of Asia Scholars (ICAS) and secretary of the ICAS Book Prize

Special activities and positions

  • Honorary president of the Historisch Platform
  • Editor-in-chief of the Zeeuws tijdschrift, 1990-present
  • Co-founder of the Historisch Nieuwsblad
  • Co-founder of the International Convention of Asia Scholars
  • Member of the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
  • secretary of the ICAS Book Prize

Sources

Selected publications

Van der velde’s numerous publications on P.J. Veth, the ‘Deshima dagregisters’, the Dutch province of Zeeland and the Asia-Europe Meeting are not included.
1989 “The Orientalist, artist and writer J.G. Haafner (1755-1809): caught between enlightenment and romanticism.” Dutch Crossing 39: 88-95.
1990 “In het rasphuis van Europa: de reisverhalen van Jacob Haafner, 1755-1809.” Indische Letteren: documentatieblad van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 5,3: 97-113.
1991 & Jaap de Moor, “De ‘heilige tale des lands:’ Jacob Haafner als voorloper van de studie van het Sanskrit in Nederland.” In: Hanneke van den Muyzenberg en Thomas de Bruijn (eds), Waarom Sanskrit: hondervijfentwintig jaar Sanskrit in Nederland, Leiden (Kern Institute miscellanea 4), pp. 86-94..
1992 & J.A. de Moor (eds), De werken van Jacob Haafner 1, Zutphen (Werken van de Linschoten Vereeniging 91), 367 pp.
“Biografische schets van Jacob Gotfried Haafner (1755-1809).” In: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), De werken van Jacob Haafner 1, Zutphen (Werken van de Linschoten Vereeniging 91), pp. 11-38.
“J.G. Haafner (1755-1809).” In: Greetje Heemskerk (red.), Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden’: reizen in Azië van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830, Amsterdam, pp. 16-69.
“Jacob Haafner en zijn tijdgenoten: reizen in Azië 1770-1830, ‘Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden’.” Museummagazine Vitrine 5,2: 16-17.
“Jacob Haafner: travels on foot through the island of Ceylon in 1783.” Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon 66,1/4: 3-21.
1993 & J.A. de Moor (eds), Jacob Haafner, verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen: een kritiek op zending en kolonialisme, Hilversum, 158 pp.
“Jacob Haafner (1754-1809) en de zending.” In: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), Jacob Haafner, verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen: een kritiek op zending en kolonialisme, Hilversum, pp. 9-28.
1994 Editor of: IIAS guide to Asian studies in the Netherlands ’94, Amsterdam, 100 pp.
“Jacob Haafner aan het Committee van den Oost Indischen Handel en Bezittingen.” Tmesis 5: 5-14.
“A statistical view of Asian studies in the Netherlands.” IIAS Newsletter 3: 7.
1995 & J.A. de Moor (eds), De werken van Jacob Haafner 2, Zutphen (Werken van de Linschoten Vereeniging 93), 387 pp.
“Een zekeren Oosterschen gloed: twee eeuwen Haafner en de kritiek.” In: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der velde (eds), De werken van Jacob Haafner 2, Zutphen, pp. 11-28.
& Sandra Evers (eds), IIAS guide to Asian studies in the Netherlands ’95, Leiden, 100 pp.
1996 “The curse of the missions: Jacob Haafner (1754-1809) on colonialism and the Christian missions.” In: William Z. Shetter & Inge Van der Cruysse (eds), Contemporary explorations in the culture of the Low Countries, Lanham, MD: University Press of America (Proceedings of the American Association for Netherlandic Studies 7), pp. 301-308. pdf
1997 & J.A. de Moor (eds), De Werken van Jacob Haafner 3, Zutphen (Werken van de Linschoten Vereeniging 97), 479 pp.
“De wereld volgens Jacob Haafner.” In: J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde (eds), De Werken van Jacob Haafner 3, Zutphen (Werken van de Linschoten Vereeniging 97), pp. 11-25.
1998 Editor of: Guide to Asian Studies in Europe, Londen: Curzon Press, 352 pp.
2000 Een Indische liefde: P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië, Amsterdam: Balans. – PhD thesis Leiden University; English version: A lifelong passion: P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies, Leiden: KITLV Press 2006.
“Jacob Haafner in Mauritius: 1786-1787: houses and morals on rollers.” In: Sandra J.T. Evers and Vinesh Y. Hookoomsing (eds), Globalisation and the South-West Indian Ocean, Mauritius, pp. 117-127.
2002“Isle de France: in het land van de walgvogel en de Javaanse appelvink: Jacobs Haafner schets van Mauritius.” In: J. Thomas Lindblad en Willem van der Molen (eds), Macht en majesteit: opstellen voor Cees Fasseur, Leiden (Semaian 22), pp. 169-189.
2004 “Champ de Venus” on Roller Island: Jacob Haafner’s description of Mauritius, 1786-1787, Port Louis: The Hassam Toorawa Trust, (Societé de l’histoire de líle de Maurice. Occasional Paper 6), 41 p. pdf
2007 “Jacob Haafner in Mauritius.” In: Shawkat M. Toorawa (ed.), The Western Indian Ocean: essays on islands and islanders, Port Louis: The Hassam Toorawa Trust, pp. 67-92.
2008 Wie onder palmen leeft: de sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809), Amsterdam. – 2nd revised ed. 2011.
“Living under palm trees: the sublime world of Jacob Haafner.” In: [Neelam D. Sabharwal, ambassador of India, ed.], Changing images: lasting visions: India and the Netherlands [collection of 35 essays published on the occasion of 400 years of Indo-Dutch relations]. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, pp. 48-51.
2009 “Jacob Haafner en de Haarlemse geleerde genootschappen” In: Nieuw Letterkundig Magazijn 27,2: 64-70. pdf