thumb181

Suzanna Coralie Lucipara (Cora) Vreede-de Stuers

1909 – 2002
anthropology, sociology
women’s studies, women emancipation
India, Indonesia

Curriculum vitae

1909born in Bodegraven on November 29
stedelijk gymnasium in Utrecht
1928-1935studied art history, iconography, ethnology and classical Malay, Paris
1932-1936librarian at the Centre d’Études Néerlandaises, Paris University
1936graduated at the Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris
1936-1941travels through Egypt, India and Indonesia, together with her husband Frans Vreede
1942-1945Japanese internment camps
1946returned to the Netherlands
1947-1951conservator of the Centrale Bibliotheek Indië and of the Royal Batavian Society of Arts and Sciences, Djakarta
1951-1955head librarian of the Museum and Universitas Indonesia, Djakarta
1957PhD degree at the Sorbonne, Paris
1959-1969research assistant and then lecturer University of Amsterdam
1969-1973associate professor cultural anthropology and sociology South and Southeast Asia, University of Amsterdam
2002died in Baarn on December 11

Special activities and positions

  • Founder and director of the Governmental School of Scientific Librarians in Indonesië, 1951-
  • Maker of the classification for the library of the Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV), 1974
  • Honorary member of LOVA (Landelijke Vereniging Vrouwenstudies Antropologie = National Association of Women’s studies Anthropology)

Sources

  • Schrijvers, Joke, “ʻ Ze vinden mij maar een gek mens’: LOVA-erelidmaatschap voor Cora Vreede-de Stuers, feministisch antropologe avant la lettre.” Facta 7,3 (1999): 4-9. – Revision of the address on the occasion of the presentation of the LOVA honorary membership to Vreede-de Stuers during the congress ‘Eigenheid en samenwerking: 100 jaar antropologie in Nederland’ organised on 18 and 19 December 1998, Amsterdam; Also published in LOVA 20,2/3 (1999): 5-10.
  • Schrijvers, Joke, “In memoriam dr Cora Vreede-de Stuers.” Facta: sociaal-wetenschappelijk magazine 11,1 (2003): 20.
  • pe Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis

Selected publications on India

Women’s studies of Indonesia and other sociological studies are not included.
1957 L’émancipation de la femme indonésienne, Paris. – PhD thesis Paris Sorbonne Paris; transl. into English 1960.
1959 Het pad van de waarheid: het leven van Mahatma Gandhi verteld aan jongeren, Deventer: N. Kluwer, 36 p.
1962 De Hindoe-maatschappij in beweging, [Amsterdam]: Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost Azië, Universiteit van Amsterdam, II, 74 p. (Publikatie, Sociologisch-Historisch Seminarium voor Zuidoost-Azië, Universiteit van Amsterdam 5).
“Le mariage chez les Musulmans de condition ‘Ashraf’ dans l’Inde du Nord: coutumes et cérémonies.” Orient 25.
1962 De Hindoese vrouw en moeder: traditie en nieuwe denkbeelden, met een voorw. door J. van Baal, Amsterdam: Arbeiderspers, 104 p. (Koninklijk Instituut voor de Tropen).
“Le mariage préférentiel chez les musulmans de l’Inde du Nord.” Revue du sud-est Asiatique 1962,2: 141-152.
“Pardah.” La Revue des études islamiques 1962: 151-212.
1963 “Annonces matrimoniales en Inde.” Revue du sud-est Asiatique 1963,2: 63-78. – Trsl. of “Huwelijksadvertenties in India,” Mens en Maatschappij 37,1 (1962): 11-23.
“Terminologie de parenté chez les Musulmans Ashraf de l’Inde du Nord.” BTLV 119,3: 254-266.
1965 De Hindoe-maatschappij in overgang, Roermond: Romen, 96 p. (Panorama der volken 2).
1966 “Huwelijksadvertenties in India.” Mens en Maatschappij 41,5: 378-385.
1968 Parda: a study of Muslim women’s life in northern India, Assen: Van Gorcum, xii, 128 p. (Samenlevingen buiten Europa Non-European societies 8). – Cf. 1978.
Meisjesstudenten in Jaipur: haar houding tegenover sommige aspecten van het veranderende Hindoese familieleven, Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, Antropologisch-Sociologisch Centrum, 126 p (Vóórpublikaties, Afdeling Zuid- en Zuidoost-Azië, Antropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam NR 2).
1969 “The relevance of matrimonial advertisements for the study of mate selection in India.” BTLV 125,1: 103-118.
1970 Girl students in Jaipur: a study in attitudes towards family life, marriage, and career, [transl. from the Dutch by Marly Peek-ter Marsch], Assen: Van Gorcum, xii, 142 p (Studies of developing countries 9). – Translation of Meisjesstudenten in Jaipur: haar houding tegenover sommige aspecten van het veranderende Hindoese familieleven, 1968.
“Čup-kī-dād.” Revue des Études Islamiques 38,1: 75-85.
“Veranderende omgangsvormen in een Indiase stedelijke samenleving.” In: Liber Amicorum E.M.A.A.J. Allard, Nijmegen: Verenigde Instituten voor Culturele Anthropologie en Sociologie der Niet-Westerse Volken, Katholieke Universtiteit, pp. 59-65.
Review of: E. von Fuerer Haimendorf and H. Kanitkar, An anthropological bibliography of South Asia, together with a directory of recent anthropological field research, vol. III, 1960-1964, Paris-The Hague. BTLV 126,4: 471-472.
1971 Editor of: Buiten de grenzen: sociologische opstellen aangeboden aan prof. dr. W. F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar, 1946-’71, Meppel: Boom, 365 p.
1975 “Attitudes of Jaipur girl students towards family life.” In: D. Narain (ed.), Explorations in the family and other essays: professor K.M. Kapadia commemoration volume, Bombay, pp. 151-162.
1978 “Parda: a study of Muslim women’s life in Northern India.” In: S. Udin, Spectrum: essays presented to Sutan Takdir Alisjahbana on his seventieth birthday, Jakarta: Dian Rakyat, pp. 1-27.
1983 “Partnerkeuze onder Indiase studenten.” Mens en Maatschappij 58,2: 181-187.
1992 “Churi: the fragile position of women in muslim marriage in North India.” BTLV 148,2: 270-286. pdf