Arthur de Vries Robbé

art history
South and Southeast Asia

Publications

1967 “Kunst uit Nepal in Den Haag.” Openbaar Kunstbezit, Maandelijkse Mededelingen 11,6: 1-2.
1982 “Gouden knop uit Java.” In: Sieraden van Minerva: een keuze uit de verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, pp. 34-35.
“Kralencollectie Van der Sleen.” In: Sieraden van Minerva: een keuze uit de verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 1982, pp. 36-37.
[Contributions to the Annual Bibliography of Indian Archaeology, vol. XXII for the years 1967-1969. Dordrecht [etc.] 1982. 189 pp.].
1984 [Contributions to the Annual Bibliography of Indian Archaeology, vol. XXIII for the years 1970-1972. Dordrecht [etc.] 1984. 265 pp.].
“Teja in de beeldende kunst van Indonesië.” BKI 140,2-3: 276-288.
1987 “The structure of the landscape in Javanese art.” Annali Istituto Universitario Orientale 47,2: 191-208.
1988 “Puru Ulu watu in South Bali.” In: H.I.R. Hinzler (ed.), Essays offered to dr R. Soekmono on the occasion of his retirement as the first occupant of the “Wisselleerstoel” for Indonesian Studies in Leiden, September 1986-June 1987 , Leiden (Studies in South and Southeast Asian Archaeology 2), pp. 82-104.
1991 Dutch translation (Berkely-Utrecht) of: John N. Miksic, Borobudur: golden tales of the Buddhas; photogr. by Marcello Tranchini, London 1990.
1994 “A khakkhara fragment from Java.” In: Marijke J. Klokke and Pauline Lunsingh Scheurleer (eds), Ancient Indian sculpture, Leiden (Verhandelingen KITLV 165), pp. 115-132.