Henrik Gerardus van der Waals

1857 – 1931
Sanskrit

Curriculum vitae

1857born in Leiden on November 29
teacher of French
1931died in Laren on August 1

Publications

1895 Pañcatantra: Arische levenswijsheid uit het oude Indië  novellen, vertellingen, fabelen uit het Sanskrit vertaald, eerste deel: het doen breken met vrienden, Leiden.
1896 Pañcatantra: Arische levenswijsheid uit het oude Indië, novellen, vertellingen, fabelen uit het Sanskrit vertaald, tweede deel: het verwerven van vrienden; derde deel: de oorlog tusschen de uilen en de kraaien, Leiden.
1897 Pañcatantra: Arische levenswijsheid uit het oude Indië, novellen, vertellingen, fabelen uit het Sanskrit vertaald, vierde deel: over het verliezen van het reeds verworvene; vijfde deel: over het verrichten van ondoordachte handelingen, Leiden.
1909 Bespreking met titel “Om en in Boissevains interpretatie van de Bhagawad-gîtâ” van: J.W. Boissevain, Bhagawad-gîtâ uit het Sanskrit vertaald, 2e druk, Amsterdam 1909. De Gids 73: 283-295.
1910 Hitopadeça van Nārāyaṇa: spreuken en sproken uit het Sanskrit vertaald, Blaricum.
1929 De spreuken Bhartṛhari’s, uit het Sanskrit vertaald, Blaricum.