Gerrit Dirk van Wengen

1926 – 2010
cultural anthropology

Curriculum vitae

1957PhD under the supervision of J.P.B. de Josselin de Jong, Leiden University

Publications

Wengen was working especially on Javanese people in Suriname. These studies are not included.
1957 Social aspects of the co-operative movement in Ceylon and Southern India, Amsterdam: Dico, 137 p. – PhD thesis Leiden University.
1974 & C. van de Loo, Luisteren naar het Boeddhisme, ‘s-Gravenhage: Stichting Nederlandse onderwijs televisie (Ontmoetingen met de wereldgodsdiensten), 25 p.