Leonardus Bernardus (Leo) Wevers

1965 –
architecture, restoration
India, the Netherlands

Publications

Wevers’ works on Dutch buildings and monuments are not included.
1993 Sadras: architectural analysis of a seventeenth century Dutch settlement on the Coromandel Coast, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen.
1995 The Dutch factory at Sadras analysis of the ruins and approaches to their conservation, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven
1996 & F.F. Ambagtsheer, “De VOC Loge van Wingurla: ‘een prachtig gebouw, het schoonste dat in India te vinden is’.” Bulletin: bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, tevens orgaan van de Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, en van de Nederlandse Museumvereniging 95,5: 170-183.
1997 Dutch monuments in India: Gujarat, inventory and recommandations for conservations, Utrecht, 72 p.
Dutch monuments in India: Bolghatty and Chendanagalam Palace at Cocgin, Utrecht.
2002 “Sadras en Wingurla: bouwgeschiedenis van een tweetal gefortificeerde VOC-factorijen in India.” In: M. Bartels and E.H.P. Cordfunke, Hollanders uit en thuis : archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis : cultuurhistorie van de Nederlandse expansie , Hilversum, pp. 125-140.

? Brochure: Dutch in Ahmedabad: Dutch tombs protected and conserved by the State Archeological Department, Government of Gujarat.