Walter Emile van Wijk

1887 – 1961
mathematics, physics, astronomical and technical chronology

Curriculum vitae

1887born in Amsterdam
studied mathematics and physics, Leiden University
1920PhD physics, Leiden University
1924-…private lecturer chronology, Leiden University
chemistry teacher in Maastricht
1961died

Selected publications

Only Van Wijk’s publications on Hindu chronology are included.
1920 Amiden van zuren der suikergroep: bijdrage tot de kennis van het verband tusschen optische activiteit en configuratie, Leiden. – PhD thesis Leiden University.
1922 “Decimale tafels voor de tijdrekenkunde der Hindoe’s,” abstract of a paper read at the first congress of Het Oostersch Genootschap, 1921, Leiden. Verslag OG 1922, pp. 34-35.
1923 “On Hindu chronology.” AO 1: 206-223.
“De keuze van de ware Mīna-saṃkrānti van het voltooide jaar 4500 van het Kali-yuga als basis voor chronologische tafels,” abstract of a paper read at the third congress of Het Oostersch Genootschap, 1923, Leiden. Verslag OG 1923, pp. 25.
1924 De ontwikkeling der tijdrekenkunde van hulpvak tot zelfstandige wetenschap, inhoud van een openbare les uitgesproken bij de aanvaarding zijner werkzaamheid als privaat-docent voor de mathematische en technische tijdrekenkunde aan de Universiteit te Leiden op Woensdag 8 October 1924, Rotterdam.
“On Hindu chronology II.” AO 2: 55-62.
“On Hindu chronology III.” AO 2: 235-249.
1925 & Sten Konow, “The eras of the Indian Kharoṣṭhī inscriptions.” AO 3: 52-91.
1926 “Hindu chronology IV.” AO 4: 55-80.
1927 “On Hindi chronology V.” AO 5: 1-27.
“On dates in the Kaniṣka era.” AO 5: 168-170.
1938 Decimal tables for the reduction of Hindu dates from the data of the Sūrya-Siddhānta, The Hague: Nijhoff, 33 p.
“The Hindu almanac.” Asiatic Review ns 34, no. 118: 282-288.